Basisverzekering: Wat wordt er eigenlijk vergoed?

Een zorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Dat geldt in ieder geval voor een basisverzekering. De zorgpolis dekt met name de basis zoals een bezoek aan de huisarts, voorgeschreven medicijnen, de behandeling door een specialist in het ziekenhuis zoals een kaakchirurg of psychiater, spoedeisende hulp en operaties en zorg voor minderjarige kinderen. Voor de verzekering betalen we zorgpremie. Toch valt er vroeg of laat bij iedereen een zorgnota op de mat. Een rekening voor de gemaakte zorgkosten die niet door de verzekering worden vergoed. Om deze vaak onverwachte kosten te voorkomen nemen we vaak een aanvullende verzekering. Hoewel we zo een 25% van de daadwerkelijk gemaakte zorgkosten zelf betalen, betalen we maandelijks nog steeds meer dan nodig. Hoe zit dat? En nog beter: Hoe voorkom je dat je moet opdraaien voor de al dan niet gemaakte medische kosten?

Het verschil tussen eigen risico en wettelijke eigen bijdrage ziektekosten

De basisverzekering kent een eigen risico en wettelijke eigen bijdrage. Sinds 2020 is de eigen risico €385 op jaarbasis. Een bedrag dat je dient op te maken voordat de zorgverzekeraar de zorgkosten vergoed. Dat geldt voor een grote deel van de zorg dat onder de basisverzekering valt, maar niet alles. Het is ook alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op de aanvullende verzekering. Daarnaast is er een wettelijke eigen bijdrage. Dat houdt in dat je een vast bedrag of een percentage van de gemaakte kosten zelf betaalt. Soms zelfs in combinatie met een eigen risico. Hoe en wat is afhankelijk van hoe je aanvullende verzekering er uitziet. Kraamzorg bijvoorbeeld. Voor meeverzekerde kinderen onder 18 jaar betaal je nooit eigen risico.

Wat wordt er vanuit de basisverzekering vergoed?

Hoewel door de overheid bepaalde inhoud van de basisverzekering qua dekking overal hetzelfde uitziet, verschillen de premies enorm. Dit heeft te maken met de afspraken die de zorgverzekeraar heeft gemaakt met de zorgaanbieders die onder andere keus zorgverlener en de eigen bijdragen beïnvloeden. De polisvoorwaarden veranderen ieder jaar voor bestaande en nieuwe klanten. Op de website van Het Zorginstituut kun je lezen onder welke voorwaarde wat is verzekerd. Om verassingen te voorkomen is het verstandig om ieder jaar de vergoedingen en premies per zorgverzekeraar te vergelijken. Ongeacht of je gaat overstappen of niet. De zorg die jij nodig hebt en volgend jaar denkt nodig te hebben bepaalt je beslissing en daarmee ook de directe en indirecte kosten. Je tijd en aandacht hieraan besteden loont altijd. Hieronder een aantal voorbeelden van de vergoedingen van de meest gebruikte zorg.

Soort zorg Eigen risico Wettelijke eigen bijdrage Uitleg
Consult huisarts Nee Nee Een bezoek aan de huisarts wordt volledig uit de basisverzekering betaald. Mocht er uit het consult blijken dat er bijvoorbeeld een bloedonderzoek nodig is, of worden er medicijnen voorgeschreven dan wordt dit wel door jou uit je eigen risico betaald.
Huisartsenpost Nee Nee Hoewel huisartsenpost volledig wordt vergoed, geldt dat niet voor spoedeisende hulppost in het ziekenhuis. Dit valt wel onder verplichte eigen risico.
Tandarts minderjarig kind Nee Nee Onder andere periodieke controle, tandsteen verwijderen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp tot 18 jaar wordt volledig vergoed.
Tandarts volwassene Ja Nee Bezoek aan een kaakchirurg, röntgenonderzoek en kunstgebit behandelingen worden uit de basisverzekering betaald maar je betaalt wel eerst eigen risico. Tandarts controle zit niet in het basispakket.
Verloskundige hulp Nee Ja Verloskundige zorg zelf wordt volledig vergoed zonder dat de eigen risico er aan te pas komt. Tests met een medische indicatie, zoals de vlokkentest, vallen niet onder de eigen risico en worden volledig vergoed uit de basisverzekering. Termijnecho, eventuele geneesmiddelen, vervoer etc vallen wel onder eigen risico. Voor bijvoorbeeld NIPT is een eigen bijdrage nodig.
Fysiotherapie kind Nee Nee In geval van een chronische ziekte of aandoening zoals spierziekte, aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel of motorische retardatie wordt fysiotherapie voor een minderjarig kind uit het basispakket betaald. Op de site van Het Zorginstituut kun je de volledige lijst inzien inclusief uitleg over de uitzonderingen en mogelijkheden wat betreft het aantal behandelingen per jaar dat vergoed wordt.
CAR-T-celtherapie Nee Nee Vanaf 2022 in het basisverzekering
Paramedische herstelzorg na corona Nee Nee Onder bepaalde voorwaarden, waaronder meedoen aan een onderzoek, is het mogelijk hier gebruik van te maken. Denk hierbij aan logopedie en ergotherapie.

Wanneer is een aanvullende verzekering nodig?

Een aanvullende verzekering is niet verplicht en alleen nodig mits je meer gebruikt maakt van de zorg dan de basisverzekering vergoed. Orthodontie voor de puber is hier een goed voorbeeld van. Maak je niet veel zorgkosten, maar wil je wel gewoon naar de tandarts kunnen voor de periodieke controle dan kun je ervoor kiezen zelf het bedrag op te hoesten, je eigen risico te verhogen of een aanvullende tandartsverzekering te nemen. Als je kijkt naar de tandartskosten bij normaal gebruik tegenover de premie dan is een aanvullende zorgverzekering vaak overbodig. Je betaalt immers meer premie dan wanneer je de rekeningen zelf betaalt. Wordt er één of twee keer per jaar een bloedonderzoek gedaan? Ook dit wordt vanuit het basispakket vergoed. Je betaalt hoe dan ook de eigen risico mits je het maximaal bedrag van €385 niet op hebt gemaakt. Met een aanvullende verzekering ben je dan ook oververzekerd wat onnodig veel geld kost. Heb je al een reisverzekering dan ben je met een aanvullende variant dubbel verzekerd. Of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt is dus sterk afhankelijk van de zorg die je nodig hebt, je financiële situatie en hoe goed je je hebt verdiept in de rechten en plichten rondom vergoedingen.

Zorgnota controleren bespaartip

Inzicht in je zorgkosten loont. Naast alle zorgverzekering bespaartips is dit er een dat vaak wordt vergeten. Daarnaast komt het vaak voor dat de gebruikte termen niet goed worden begrepen waardoor er sneller ervanuit wordt gegaan dat de gegevens kloppen. Toch maken ook zorgverleners fouten. Fouten die jou zomaar honderden extra euro’s kunnen kosten. Via ‘mijn omgeving’ op de website/app van de zorgverzekeraar kun je de opgemaakte nota inzien. Controleer deze aan de hand van deze punten. Wanneer je na een zorgvuldig uitgevoerde controle tot de conclusie bent gekomen dat er onjuistheden op de rekening staan, dan kun je deze melden. De zorgverzekeraar of zorgverlener starten dan een onderzoeken en zorgen ervoor dat je, indien nodig, een correcte nota ontvangt.

Basisverzekering vergoedingen en zorgnota controleren bespaartip MamaPlaneet.nl
Online Magazine voor Moeders MamaPlaneet logo

Sandra

Plaats een reactie