Eis aandacht voor tekort aan schoon drinkwater door extreme droogte

Wist je dat Afrika het continent is dat het minste broeikasgassen uitstoot? Hoewel het broeikaseffect de aarde van nature op temperatuur houdt, is dit sinds de industriële revolutie problematische vormen aan het aannemen. Het gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en veehouderij hebben een dusdanig grote invloed op het milieu dat onze planeet steeds meer warmte vasthoudt en steeds warmer wordt. De klimaatveranderingen zijn overal meer en meer voelbaar met de verwoestende impact in Oost-Afrika als een kijkje in de toekomst.

Droogte in Oost-Afrika

Zie de planeet als je stad, dorp of woonwijk. Wat aan de andere kant gebeurt heeft wel degelijk invloed op je leven, je veiligheid, waarde van het huis, portemonnee, woonplezier etc. Ongeacht of jij er iets mee te maken hebt, vroeg of laat ga je de gevolgen voelen. Niet alleen jouw en mijn leven wordt beïnvloed maar ook die van onze kinderen. Dat klinkt misschien beangstigend, maar dat is het ook.

Kun je je voorstellen dat we hier geen schoon water hebben? Dat we genoodzaakt worden vervuild water uit rivieren en sloten te drinken? Dat er massaal jonge kinderen overlijden aan ‘onschuldige’ diarreeziektes door droogte en gebrek aan schoon drinkwater? Allemaal als gevolg van de klimaatverandering. Voor mensen in Oost-Afrika is dit de bittere realiteit. Zij veroorzaken nog geen 4% van de wereldwijde uitstoot CO2 maar incasseren 80% van de impact ervan. Zij zijn de hardst getroffen slachtoffers van wat wij hier doen en laten. De onwerkelijke blik in onze toekomst. Een eyeopener. Een toekomst die we samen moeten zien te voorkomen. Voor de getroffen medeburgers in Afrikaanse landen als Ethiopië, voor onszelf, onze kinderen en de prachtige wereld waar we bewust en onbewust van houden. Help mee, teken de petitie en eis aandacht voor schoon drinkwater.

Eis aandacht voor tekort aan schoon drinkwater door extreme droogte

De gezondheid van onze geliefde Aarde is in gevaar. Al jaren wordt er weinig tot niets eraan gedaan terwijl haar gezondheid hard achteruit gaat. Iets wat ons allen beïnvloed. En hoe! Om een verschil te maken en grote verbeteringen door te voeren is politieke aandacht hard nodig. Aandacht waar jij en ik voor kunnen zorgen zodat de Nederlandse overheid meer gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan. Teken de petitie en help Amref Flying Doctors aandacht te eisen voor het tekort aan drinkwater door extreme droogte in Oost-Afrika. Help Nederland landen wereldwijd te motiveren hetzelfde te doen. Alleen samen kunnen we grote stappen maken. Maak het verschil en teken de petitie.

Klimaatverandering

Dat we met zijn allen het klimaat beïnvloeden is een feit. Het klimaat dat we zo voor lief nemen is van cruciaal belang voor het leven, gezondheid en veiligheid. Onze planeet is al beschadigd, ziek. Niets doen is niet langer een optie. Wat wij hier doen heeft invloed op de andere kant van de wereld en visa versa. Waarom?

♦ Diersoorten sterven uit of vertrekken uit hun leefgebied
♦ Plantsoorten verdwijnen
♦ We kampen al wereldwijd met extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, zware stormen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen.
♦ Steeds meer mensen hebben last van allergieën en luchtweginfecties
♦ Het ijs van land en zee smelt
♦ Permafrost ontdooit
♦ Hoeveelheid UV- straling zon stijgt waardoor kans op huidkanker toeneemt
♦ Steeds meer gebieden kampen met gebrek aan schoon drinkwater of voedsel

Om te begrijpen wat er gaande is en waarom het belangrijk is nu in te grijpen, lichten we eerst de oorzaak van klimaatveranderingen kort toe.

Fossiele brandstoffen

De bron van grijze energie zoals kolen, aardgas, aardolie worden ook wel de fossiele brandstoffen genoemd. Deze zijn gedurende verschillende tijdperken ontstaan door de versteende resten van dieren en planten. Vrijgekomen energie wordt gebruikt voor onder andere voertuigen, fabrieken en machines. De energie die vrijkomt bij verbranding bevat alleen enorme hoeveelheden koolstofdioxide (CO2), schadelijke stoffen en stoot dus een zorgwekkende hoeveelheid broeikasgassen uit. Dit is erg belastend voor het milieu, de natuur en mens. Dat is niet alleen in Nederland en Europa zo, maar ook in andere delen van de wereld, zoals Afrika. Het goede nieuws is dat de voorraden over ongeveer 50 jaar op zijn. Sterker nog, de Nederlandse overheid probeert energiezuinige maatregelen te stimuleren tijdens de overgang naar duurzame energie en is druk bezig om in 2050 geheel energievrij te zijn. Het slechte nieuws is dat als de uitstoot van broeikasgassen en opwarming van de aarde in deze tempo doorzet is de wereld straks vrijwel onleefbaar. Wachten tot de fossiele brandstoffen opraken is dan ook geen optie!

Ontbossing

De natuur speelt een aanzienlijk grote rol bij de klimaatveranderingen. De bomen zijn heel belangrijk ter voorkoming van erosie en overstromingen, houden ons koel, helpen de lucht zuiveren van schadelijke stoffen, nemen CO2 op, geven ons zuurstof, helpen drinkwater te filteren, grond voorzien van voedingstoffen en bieden de dieren een leefgebied. Helaas verdwijnt de natuur steeds meer. Bomen en hele bossen maken plaats voor land- en mijnbouw, veeteelt, aanleg nieuwe wegen, pulpplantages en andere commerciële doeleinden. Ook bosbranden zijn steeds vaker een oorzaak van afnemende biodiversiteit. Dat terwijl wij de bomen hard nodig hebben in onze strijd tegen het broeikaseffect. In principe is de natuur onze enige partner tegen de opwarming van de aarde en alle negatieve gevolgen die dit met zich meebrengt. Het is onvoorstelbaar om te bedenken dat al de helft van de oorspronkelijke natuurgebieden is verdwenen. Geschat wordt dat dit percentage in 2030 stijgt naar ongeveer 80%.

Veeteelt en visserij

Volgens verschillende onderzoeken van FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) zijn veehouderij en visserij verantwoordelijk voor 14,5-18% uitstoot van broeikasgassen wereldwijd en voor 10% in Nederland. Daarmee heeft veeteelt een directe en indirecte invloed op de ecologische problemen waar we mee dealen. Bij veehouders komen gassen vrij als kooldioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4). Tijdens het verteren van voedsel produceren koeien en schapen methaan (CH4). Opgeslagen mest zorgt ervoor dat methaan en lachgas (N2O) vrijkomt. Mest en kunstmest op het land gebruiken is verantwoordelijk voor uitstoot van lachgas. Bomen worden gekapt om plaats te maken voor landbouw. Kortom: Verbouwen en vervoeren van veeteelt heeft een grote uitstoot van broeikasgassen tot gevolg.

De situatie in Nederland

Het is allen wel bekend dat Nederland nogal kwetsbaar is als het gaat om overstromingen aangezien een riant deel onder de zeespiegel ligt. Dat terwijl de zeespiegel stijgt door de klimaatveranderingen. Maar wist je ook dat huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker is in Nederland? We hebben tegenwoordig vaker hittegolven dan dat we van een gematigd zeeklimaat in Nederland gewend zijn. Meer zware stormen vandaag de dag ook aan deze kant van de wereld een naam dragen. De winters zonder sneeuw met uitzonderlijke jaren waarin buitengewoon veel sneeuw valt zoals in februari 2021. De veranderende natuur: denk aan de processierupsen, bepaalde tekensoorten die we niet eerder kenden maar ook de hooikoortsplant Ambrosia bijvoorbeeld en de dreigende tekort aan drinkwater uit de Maas. Dit zijn allemaal gevolgen van de broeikasgassen en klimaatverandering. Invloeden die de komende jaren alleen zullen toenemen op een grotendeels onvoorspelbare wijze. Veranderingen die ons inderdaad eraan herinneren dat ‘vroeger alles beter was’. Terwijl wij, hoe hard ook, de oorzaak zijn van de problemen. Nogal confronterend! Maar misschien is dat ook nodig om de broodnodige veranderingen te kunnen maken. Afval scheiden en spullen hergebruiken is helaas niet voldoende om de gevolgen van broeikasgassen tegen te gaan. Er moet veel meer gedaan worden om de toekomst te beschermen. Niet alleen door jou en mij maar ook door miljarden anderen op de wereld. Sta op voor een betere toekomst. Help Amref Flying Doctors aandacht te krijgen van de Nederlandse overheid voor het tekort aan schoon drinkwater door extreme droogte in Oost-Afrika.

 

[easy_panorama id=”24173″]

Online Magazine voor Moeders MamaPlaneet logo

 

 

 

Redactie

Plaats een reactie