Financiële hulpmiddelen voor gehandicapt kind

Bij trapliften denk je waarschijnlijk direct aan ouderen. Een elektromotorische stoel dat aan de traprails wordt vastgemaakt maakt het mogelijk om veilig naar boven en beneden te kunnen wanneer dat zelfstandig niet lukt. Het klopt dat ouderen dankzij de trapliften van Handicare vaak langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen en hierdoor niet noodgedwongen naar een gelijkvloerse woning moeten verhuizen. Maar een kind met een meervoudige beperking, Syndroom van Down of een ernstig gehandicapt kind maken evengoed gebruik van hulpmiddelen als deze. Juist in geval van blijvende zorg komt er ontzettend veel op de schouders van de ouders terecht. Daarbij kunnen de prijzen van alle hulpmiddelen en nodige zorg de pan uit rijzen. Om ouders financieel tegemoet te komen zijn er allerlei vergoedingen beschikbaar. Welke financiële hulpmiddelen dat zijn? Hoe het precies zit en waar je moet zijn? Dat lees je in dit artikel.

Hulpmiddelen in huis

Kunnen bewegen, veilig slapen en spelen of vervoeren zijn zaken die onder normale omstandigheden al de nodige aandacht en voorbereiding vragen. Bij een kind met een beperking zijn keuzes en mogelijkheden nog belangrijker. Het beïnvloedt zijn of haar groei, ontwikkeling en zelfstandigheid. Ook hij of zij wil er graag bij horen en de wereld ontdekken. Een gehandicapt kind heeft immers meer zorg nodig. Speciale hulpmiddelen helpen hierbij.

Denk hierbij aan een rolstoel, driewieler of statafel wanneer zelfstandig staan en lopen niet of nauwelijks lukt. Een spraakcomputer voor kinderen die niet kunnen praten. Een fijne kinderstoel zodat het kind aan tafel mee kan eten of spelletje kan spelen. Een rolstoelfiets voor onderweg of een autostoel met uitdraaisysteem waarmee je je kind makkelijker uit de auto tilt.

Financiële hulp en tegemoetkomingen voor ouders kind met een beperking

Hoewel de traplift prijzen wellicht meevallen, kunnen de kosten voor alle aanpassingen in de woning en allerlei hulpmiddelen nogal hoog oplopen. In Nederland zijn er verschillende wetten en regelingen die dit (deels) vergoeden en daarmee de ouders enigszins financieel tegemoetkomen.

♦ Zorgverzekering – Meestal worden medische hulpmiddelen in tijdelijke gevallen vanuit het basispakket vergoed. Krukken of looprekken worden in dit geval niet vergoed maar deze kun je lenen of huren bij een thuiszorgwinkel in de buurt of via bijzondere bijstand van de gemeente. In geval van een handicap is dat anders. Het gaat tenslotte om permanente zorg. Vaak moet je als ouder zelf een aanvraag indienen voor een medisch hulpmiddel met behulp van een machtiging van de huisarts, logopediste of een andere behandelaar van het kind. Ook voor een luiervergoeding voor niet zindelijke kinderen ouder dan 5 jaar kun je bij de zorgverzekeraar terecht.

♦ Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Via WMO wordt de mantelzorger ontlast, kunnen aanpassingen in de woningen worden gedaan maar ook bijvoorbeeld een rolstoel of ander vervoershulpmiddel. Het is zelfs zo dat de gemeente onder bepaalde voorwaarden Persoonsgebonden Budget (PGB) kan geven waardoor de ouders zelf de nodige ondersteuning en hulp kunnen kiezen.

♦ Bijzondere ziektekosten belastingaftrek – Wanneer je zelf de hulpmiddelen voor het gehandicapt kind hebt aangeschaft kun je als ouders de kosten bij je belastingaangifte doorgeven. Hoewel persoonlijke omstandigheden en situatie altijd bepalen wat jouw rechten en mogelijkheden zijn, kun je in dit geval wel in aanmerking komen voor belastingaftrek.

♦ UWV – Ook wanneer je geen uitkering van de UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) ontvangt, kun je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op (financiële) hulp voor je schoolgaand kind met een beperking. Denk hierbij aan een aangepaste schooltafel, gebarentolk op school, driewielfietsen, bijzondere computervoorzieningen met brailleleesregels of een scootmobiel.

♦ Wet Langdurige Zorg – Om 24-uur zorg uit WLZ te kunnen krijgen is het belangrijk via de juiste weg te gaan. In geval van een Verstandelijke handicap of psychische stoornis dient de aanvraag via de gemeente gedaan te worden. Dit valt namelijk onder de Jeugdwet. In geval van een lichamelijke of zintuigelijke handicap wordt de aanvraag via de zorgverzekeraar aangevraagd. De zorg valt dan onder de Zorgverzekeringswet. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt de aanvraag voor voorzieningen uit WLZ.

Dubbele kinderbijslag – Ouders van een gehandicapt kind tussen 3 en 18 jaar hebben recht op dubbele kinderbijslag die je via de Sociale Verzekeringsbank SVB kunt aanvragen. Heeft je kind intensieve zorg nodig dan ontvang je extra tegemoetkoming bovenop de dubbele kinderbijslag.

Financiele hulp en vergoedingen ouders gehandicapt kind MamaPlaneet.nl
Online Magazine voor Moeders MamaPlaneet logo

Sandra

Plaats een reactie