Gastouderopvang | Discussie over de bureaukosten van gastouderbureaus

Onder de ouders en gastouders is er veel onduidelijkheid wat betreft de bureaukosten die gastouderbureaus hanteren. De grote prijsverschillen zorgen voor speculaties. Ik trok de stoute schoenen aan en vroeg meer dan 30 gastouderbureaus een aantal vragen.

”De wettelijke kwaliteitseisen zijn landelijk bepaald.
Waarom kan het ene gastouderbureau €25 per gezin vragen en de andere €60 per kind?
Wat biedt een duurdere gastouderbureau extra? Want de hogere bureaukosten staan niet altijd voor meer kwaliteit.”

Tot op bepaalde hoogte zijn de grote verschillen in bureaukosten te verklaren. Maar dit geldt lang niet voor alle gastouderbureaus. Het ene bureau is een eenmanszaak. De ander heeft een kantoorpand en mensen in dienst. De een stuurt de evaluatieformulieren per mail en de ander woont het gesprek persoonlijk bij. De een verricht alleen de wettelijk bepaalde bezoeken aan de gastouderopvang, terwijl de ander regelmatig onverwacht langs komt voor een bak koffie. De een organiseert cursussen, workshops en andere activiteiten terwijl de anders niets doet op het gebied van ontwikkeling.
Hoewel de ouders en gastouders heel goed begrijpen dat een bureau ook kosten maakt, is er nog veel onduidelijkheid over de verschillen tussen vergelijkbare gastouderbureaus.

”Ik betaal voor bemiddeling en begeleiding maar het enige wat ik ervan terug zie zijn de facturen.
Dat is erg duur voor een administratiebureau.”

Veel gastouders zijn meer dan bereid zelf de bemiddelingskosten te betalen die zij weer in hun uurtarief kunnen verwerken. Daarvoor verwachten zij dat het bureau haar wettelijke taken goed uitvoert en de gastouders een ruime keus aan opleidingen, workshops en cursussen biedt. Dit omdat het voor een gastouder van groot belang is zichzelf te blijven ontwikkelen zodat zij hun werk nog beter kunnen doen.

Lees ook: Gastouderopvang | De kinderopvang van Daphne Swart

Helaas namen de meeste gastouderbureaus niet meer de moeite mijn vragen te beantwoorden. De reacties van de bureaus die dat wel deden lees je hieronder.

De vragen waren, naar mijn mening, vrij simpel:

1. Welke taken heeft het gastouderbureau? Wat doet het bureau voor de ouders en wat voor gastouders?

2. Gastouderbureaus groeien als paddenstoelen uit de grond. Hoe onderscheid dit gastouderbureau zich van de anderen?

3. Het ene bureau rekent €1,20 per uur. Het andere bureau rekent €29,95 en weer een andere bureau rekent €120.  Het ene bureau rekent een prijs per gezin, andere per kind. Hoe verklaar je de grote prijsverschillen in bureaukosten?

IMG 20170927 221604

Gastouderbureau Boelie 

Wat fijn dat hier eindelijk eens aandacht aan besteed wordt.

Toen ik net moeder werd van mijn eerste kindje had ik opvang nodig. Ik wilde hem niet onder brengen bij een kinderdagverblijf, maar bij een gastouder. Toen wij op zoek gingen naar een gastouder werd ons al snel duidelijk dat wij ook een gastouderbureau nodig hadden. In het oerwoud van verschillende bureaus werd mij duidelijk dat wij het zo duur konden maken als dat wij zelf wilden. De ene rekent inderdaad 35 euro en de ander weer 120 euro. Dit is wat ik letterlijk tegen mijn man zei: “waarom proberen al deze gastouderbureaus geld te verdienen over de rug van de kinderen van de vraagouders?” Ik denk dat wij dit beter kunnen.

Waarom moet een vraagouder zichzelf blauw betalen aan een gastouderbureau terwijl de opvang niet door het gastouderbureau verstrekt wordt?

Wij hebben ons zelf verdiept in de wereld van de kinderopvang, van gast- en vraagouders en kwamen tot de ontdekking dat wij een eigen gastouderbureau wilden opzetten. Wij wilden dit voor de kinderen en de werkende ouders beter doen. Want zeg nou zelf, wij moeten toch met zijn allen ons best doen om kinderopvang betaalbaar te houden. Waarom moet een vraagouder zichzelf blauw betalen aan een gastouderbureau terwijl de opvang niet door het gastouderbureau verstrekt wordt? Wij, van gastouderbureau Boelie, vinden dat het geld hoort waar het verdient wordt en dat is bij de gastouders en niet bij de gastouderbureaus. Daarom willen wij de bureaukosten zo laag mogelijk houden, de service zo hoog mogelijk en het geld naar degene toe komt waar het hoort. Ik kan u vertellen dat wij een stuk minder verdienen in vergelijking met andere gastouderbureaus. Wij zijn constant, elke dag, elke vakantie die wij hebben aan het werk. Wij zijn nooit vrij. En dat geeft ook niet, want wij willen dat de kosten zo laag mogelijk blijven zodat onze gast- en vraagouders krijgen waar zij recht op hebben en dat is een goed salaris en goede opvang tegen zo laag mogelijke kosten.

Wij hanteren een vast bedrag per gezin. Wij doen niet aan kleine lettertjes en er zijn geen addertjes onder het gras. Wij brengen eenmalige inschrijfkosten in rekening, van 25 euro en de maandelijkse administratiekosten van 27,50. Voor de tarieven, de taken van ons gastouderbureau, wat wij doen voor onze gast- en vraagouders wil ik u verwijzen naar onze website.

Gastouderbureau Mare

De taken van een gastouderbureau zijn

– Bemiddeling en advies
– Screening van de opvangplek op veiligheid en hygiëne jaarlijks
– Jaarlijkse evaluatie van de opvang
– Mogelijkheid tot kennisverwerving
– Aanmelding van de gastouder voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (indien nodig) en begeleiding tijdens de registratie
– Kassiersfunctie

Ik weet niet wat andere bureaus voor vraagouders en gastouders doen en ik maak me persoonlijk niet zo druk over de prijsverschillen bij andere bureaus. Maar wij bemiddelen en begeleiden, hebben behalve een uitgebreid cursusaanbod voor iedere gastouder nog individueel een opleidingsbudget die ze naar believen in kunnen zetten.

Ook hebben wij een uitgebreid actieve oudercommissie die jaarlijks een symposium voor ouders organiseert.

Al onze bemiddelingsmedewerkers zijn tevens geschoold in pedagogiek en kunnen samen met de gastouder eventuele opvangmoeilijkheden en met de vraagouders opvoedmoeilijkheden bespreken en begeleiden. Gastouders hebben bij ons hun eigen bemiddelingsmedewerker die het eerste aanspreekpunt is voor alles wat met de opvang te maken hebben. Alle bemiddelingsmedewerkers zijn ook aandachtsfunctionaris. We hebben het keurmerk van de KNGO en het keurmerk meldcode kindermishandeling van de LVAK. Al onze medewerkers hebben taal- en interactievaardigheden training van het NJI gevolgd. Onze gastouders hebben allemaal een pedagogisch werkplan geschreven op basis van ons pedagogisch beleid.

Gastouderbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond

Ik denk niet dat gastouderbureaus als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat is niet een beeld dat ik herken. Mensen moeten goed nadenken en van tevoren al zicht hebben op koppelingen voor ze een gastouderbureau mogen beginnen. De GGD heeft sinds 2016 het beleid “strenger aan de poort” en dat is juist gedaan om het tegengaan van het lukraak oprichten van kinderdagverblijven en gastouderbureaus.

 

Gastouderbureau Gastouderland

Welke taken heeft het GOB?

Het GOB zorgt ervoor dat de opvang voldoet aan de wet kinderopvang. Dat betekent het volgende:

Minimaal twee maal per jaar bezoekt de consulent de opvanglocatie. Eén keer om een Risico Inventarisatie te maken op het gebied vanveiligheid en gezondheid en de tweede keer om de opvang te evalueren. Daarnaast bemiddelt zij tussen ouder en gastouder als erproblemen ontstaan.

Naast veiligheid en gezondheid is het van belang dat zij zich bezighoudt met de pedagogische werkwijze van Gastouderland. Zijinformeert ouders en gastouders hierover en organiseert bijscholingsbijeenkomsten.

Lees ook: Gastouderopvang | De kinderopvang van Els Vervlossen

Voor wat betreft de kinderopvangtoeslag zorgt zij ervoor dat alle documenten aan de wettelijke eisen voldoen zodat er geen problemenontstaan met de kinderopvangtoeslag. Zij kan ouder en gastouder informeren over alles wat te maken heeft met gastouderopvang en kinderopvangtoeslag. Ook verzorgt de consulent EHBO cursussen voor bestaande en nieuwe gastouders. Om alles up-to-date te houden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) verzorgt de consulent alle aanmeldingen en wijzigingen. Ook zorgt zij er voor dat alle documenten altijd voldoen aan de wet. En dat zijn er nogal wat. Van contract tot toestemmingsformulieren enz.

Wat doet het Gob voor ouders (VO) en gastouders (GO)

Naast de wettelijke eisen vinden wij het heel belangrijk om:

 • Goed bereikbaar te zijn en snel te reageren op vragen (GO en VO)
 • Gastouders e-learning aan te bieden (najaar 2017) (GO)
 • Gastouderdagen te organiseren (GO)
 • VVE aan te bieden (GO en VO)
 • Nieuwsbrieven te sturen (GO en VO)
 • De gastouder binnen twee werkdagen uit te betalen (GO en VO)
 • Voor ouders en gastouders een financiële en pedagogische helpdesk te bieden (GO en VO)
 • De gastouders een speciale app te bieden voor communicatie met de ouders (najaar 2017) (GO en VO)
 • Geen inschrijfkosten en bemiddelingskosten (VO)
 • Redelijke tarieven voor bureaukosten (VO)
 • Gratis profiel op gastouderzoeken.nl (GO)
 • Geavanceerde BackOffice met alle documenten (VO en GO)
 • Gratis extra e-books voor de gastouders om met thema’s te werken (GO)
 • Regelmatig winacties en kleurwedstijden (GO-VO)
 • Daarnaast zijn wij zeer actief op politiek niveau en voeren wij gesprekken in Den Haag om gastouderopvang beter op de kaart te zetten.

Kosten van de bureaus

Wij vinden dat wij ons door onze kwaliteit en al het bovenstaande onderscheiden van andere bureaus. Wij staan ook goed bekend bij de GGD en zij wijzen zelfs ouders door naar ons. Het is jammer dat er niet strenger wordt opgetreden tegen bureaus die hele lage kosten hanteren en er vervolgens niets voor doen. Ouders komen hierdoor vaak in de problemen met de toeslag omdat het bureau de zaken niet op orde heeft. Er wordt veel te makkelijk over gedacht en de overheid zou veel strenger moeten optreden tegen deze bureaus.

Prijsknallers willen meeliften op de vraag maar werken vaak niet volgens de wet kinderopvang

Ondanks alle  service die wij bieden, zijn we niet eens het duurste bureau maar zitten we qua kosten in het middensegment. De prijsverschillen zijn als volgt te verklaren: prijsknallers willen meeliften op de vraag maar werken vaak niet volgens de wet kinderopvang. Dan heb je de bureaus zoals wij met redelijke tarieven voor bureaukosten. (zeker als je weet dat de ouder meestal ook over de bureaukosten toeslag krijgt) Dan heb je nog duurdere bureaus die per uur werken of €90 en meer per kind vragen enz.

De hoogte van de bureaukosten zegt niet altijd iets over de kwaliteit. De internetknallers zijn wel meestal bureaus die niet werken volgens de wet. Er zijn ook dure bureaus die lang niet bieden wat wij bieden en die ook helemaal niet goed bekend staan. Ouders kunnen het beste in het LRKP kijken en het GGD rapport bekijken.

Onze bureaukosten zijn: € 65,00 voor het eerste kind, € 25,00 voor het tweede en derde kind. Vanaf vierde kind gratis.

IMG 20170927 221616

Gastouderbureau Tante Vroesh

Veel onduidelijkheid met betrekking tot de bureaukosten hoor ik wel eens, gelukkig heb ik persoonlijk contact en ben ik heel open en eerlijk (duidelijk zichtbaar) en ook staat het vermeld op mijn website en bij een eerste mailcontact met ouders en gastouders wat de tarieven bij mij zijn. Daarnaast tijdens een eerste persoonlijke kennismaking vertel ik altijd wat wij doen als gastouderbureau voor ouders en gastouders.

Dat gastouderbureaus als paddestoelen uit de grond schieten! Ik heb andere cijfers die betrouwbaar zijn en nog geen laatste cijfers van 2016 gezien dat er het aantal gastouderbureaus is toegenomen. Ik weet en merk wel dat de opvang enorm groeit!

Lees ook: Gastouderopvang | De kinderopvang van Angelique Cornelisse

Zelf zie en hoor (bron Facebook groep van gastouderbureau) ik dat veel (houders van) gastouderbureaus wel in de gaten hebben dat het (steeds) meer tijd en geld kost om je kwaliteit, inkomsten en alle werkzaamheden als goed gastouderbureau te waarborgen. Waardoor steeds meer kleine gastouderbureaus opgeslokt worden door de grotere bureaus. De kleintjes zijn vaak gestart vanuit hun beste bedoeling om het goedkoper en betere te kunnen leveren aan de gezinnen en om er ook zelf van rond te kunnen komen. Gastouderopvang hoeft toch niet zo duur te zijn? Achteraf blijkt het vaak dat het veel meer vraagt van de gastouderbureauhouder dan dat van te voren ingeschat was. Dat de verdienste toch veel minder is dan de tijd die je investeert en de risico’s die erbij komen en horen. Uitzondering daargelaten, die snel willen profiteren van snelle inkomsten en dan de boel laten overnemen door investeerders of een ander gastouderbureau.

Ik heb al vaker een opzet gemaakt van wat ik allemaal doe voor ouders en gastouders om te zorgen dat het goed gaat met de gastouders en mijn gezinnen. De gastouders die met mij samenwerken zie ik als zelfstandig ondernemer en zo behandel ik ze ook.

Zelf ben ik nu ruim 11 jaar actief als gastouderbureauhouder. Bijna 10 jaar heb ik het alleen gedaan met max. 60 gastouders en een aantal ZPP’ers die mij ondersteunen in mijn administratie e.d. En altijd een oudercommissie gehad met wie ik alles bespreek wat er speelt bij Tante Vroesh en bij vragen krijgen ze ook antwoord.

Vanaf vorig jaar heb ik een medewerkster erbij en dit jaar nog een met nog steeds een aantal ZPP’ers voor administratie.

Belangrijkste voor mij (tante Vroesh) is en blijft dat het goed gaat met onze gastouders,
dan gaat het ook goed met de kindjes en met de gezinnen en dan uiteraard ook met Tante Vroesh.

Daarom investeren wij veel tijd en aandacht aan onze gastouders dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en het beste uit zichzelf en de kinderen kunnen halen. Met veel plezier hun werk kunnen en blijven doen!

Werkzaamheden vooraf met mogelijke gastouder:

Vooraf bepalen wij dat namelijk al door uitgebreid en eerlijk telefonisch contact, uitnodiging voor kennismaking bij ons op kantoor en dan als er een match zit aan te komen gaan we een exploitatie tot gastouderopvang pas aanvragen bij de gemeente. Weetje: veel potentiële gastouders haken vooraf al af omdat ik heel eerlijk ben over de verdienste en vraag ook wat zij verwachten van de opvang. Daarnaast hebben veel gastouder een uitkering van bijv. UWV en dan is het heel belangrijk dat ze weten waar ze aan beginnen als ze gastouder willen gaan worden.

Lees ook: Wat je moet weten over de gastouderopvang

​Hieronder, niet helemaal in goede volgorde geschreven, geeft neem ik aan wel een beeld van wat wij als gastouderbureau Tante Vroesh voor onze gezinnen en gastouders doen.

IMG 20170927 221629

Tante Vroesh haar tarief is open en eerlijk, overal te vinden, het is geen geheim en is zelfs verplicht om je tarief op je website te vermelden. De bureaukosten hebben een uurtarief van 1,- per uur met een minimum van €45,- en een maximum van € 140,- of (€110,-bij 1 kind) per gezin. Met deze minimale bureaukosten per maand kan Tante Vroesh de kwaliteit leveren die ten goede komt aan de kinderen, gezinnen en gastouders. Er is veel wetgeving en regelgeving waaraan een gastouderbureau en gastouders aan dienen te voldoen, daar wil Tante Vroesh zich graag aan kunnen houden vandaar de minimale en maximale bureaukosten om het ook voor een ieder toegankelijk te houden en dezelfde kwaliteit te leveren.

Een gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd of ze aan alle eisen voldoet en wij willen graag de nodige en meer kwaliteit bieden voor alle aangesloten gastouders en gezinnen bij Tante Vroesh. Bereikbaar zijn telefonisch, whatsapp, mail enz. is voor veel ouders heel belangrijk (geven ze aan tijdens de kennismakingsgesprekken), dit kost tijd en dus geld.

Hieronder een opsomming van wat Tante Vroesh zoal doet voor de bij haar aangesloten gezinnen en gastouder.

Minimaal twee keer per jaar huisbezoeken doen om met de gastouder in gesprek te gaan over de veiligheid en gezondheid, pedagogische kwaliteiten, welzijn van kinderen bespreken, vervangende opvang organiseren als dat nodig blijkt te zijn, zonder extra kosten voor de ouders, zorgen dat de administratie voor ouder en gastouder aan de wet en regelgeving blijft voldoen, daar zien wij op toe. Telefonische evaluatie van de opvang met het gezin of als het gezin het liever persoonlijk doet is dat ook mogelijk, ook eindgesprekken, koppelingsgesprekken, bemiddelingsgesprekken enz. Daarnaast de volledige administratie online en inzichtelijk, de betalingen die via het gastouderbureau lopen, trainingen aanbieden aan gastouder en ouders, workshops, EHBO, intervisies voor gastouders om hun kennis up-to-date te houden. Eventueel extra gesprekken met gastouder als ze willen sparren of vragen hebben e.d. en datzelfde geldt voor gezinnen. Jaaropgaven maken, sinterklaas activiteit, paasactiviteit, tante vroeshdag e.d. en gezinnen helpen bij de toeslagen en zorgen dat we zoveel mogelijk informatie inwinnen en op de hoogte blijven om te zorgen dat onze gezinnen en gastouders up-to-date blijven. Dit alles is verwerkt in de minimale en maximale bureaukosten per gezin maand.

Dit is wat ik minimaal voor mijn gezinnen en gastouder doe en daar zijn de minimale en maximale kosten voor nodig om deze kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Koppelingsgesprek op locatie bij de gastouder, geen boeteclausules, geen lange contracten, minimale afname 2 maand.

Wij houden ook nauw contact met onze collega’s in de kinderopvang en gemeente (CJG), Netwerk Kinderopvang Kampen o.a. Als wij geen vervanging of gastouder kunnen vinden voor een gezin brengen wij ze in contact met een andere kinderopvangorganisatie, waarmee wij contacten hebben. Op die manier willen wij voor opvang zorgen ook al kunnen wij het zelf opdat moment niet bieden.

Zoals je ziet hebben er maar weinig gastouderbureaus de moeite genomen de vragen inhoudelijk te beantwoorden. Ik ben heel benieuwd naar je mening over datgene wat je hierboven leest. Vind jij de onderbouwing van de bureaus acceptabel? 

 

Redactie

2 gedachten over “Gastouderopvang | Discussie over de bureaukosten van gastouderbureaus”

 1. De discussie is zeer terecht. Het financiele systeem van de gastouderopvang is verouderd. Het stamt uit de tijd dat het idee was (want het is in werkelijkheid nooit echt zo gelukt) dat vraagouders naar het gastouderbureau gingen om speciaal van dat ene gastouderbureau een gastouder te krijgen. De gastouders zouden zich kunnen inschrijven bij het gastouderbureau, kregen vooraf een intake/screening, werden getraind en ingewerkt zodat alle gastouders van dat ene gastouderbureau volgens dezelfde visie en hetzelfde beleid werkten.
  Door schaarste en marktwerking is dit uiteindelijk nooit goed gelukt en zijn gastouders voor meerdere bureaus gaan werken. Inmiddels zijn gastouders meer zelfstandige ondernemers geworden en zoeken en vinden hun eigen vraagouders en hebben hun eigen visie in het verlengde van het beleid van het gastouderbureau. Het gastouderbureau is tegenwoordig veel meer begeleidend en ondersteunend aan de gastouder. De vraagouder is gericht op de gastouder. De gastouder kiest het bureau en de ouder kiest de gastouder. De betaling van de vraagouder aan het gastouderbureau is dus vreemd en zorgt voor scheve keuzes.
  Op 28 oktober 2017 vindt in Druten het Congres GastouderOpvang2025 plaats georganiseerd door Bureau Kwaliteit Kinderopvang en KNGO. Op deze dag praten we over de toekomst, wisselen we ideeen uit en geven onze wensen en adviezen aan elkaar en aan de uitvoerders (de partijen die de komende jaren beslissen over gastouderopvang). Ook presenteren we toekomstbeeld op verschillende onderwerpen, waaronder dit onderwerp. Hoe zou het eigenlijk moeten zijn? Kom daar dus meepraten en ervaar de gastouderopvang van de toekomst! http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/congres-gastouderopvang2025/

  O ja, Mamaplaneet: je bent van harte welkom om aan te schuiven. Stuur even een mailtje aan redactie@kngo.nl.

  Beantwoorden

Plaats een reactie