Groene stroom voor beginners | Wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Je kunt je het leven zonder stroom haast niet voorstellen. Voor de meesten van ons is het iets wat we vanzelfsprekend nemen. Je gebruikt het immers bewust en onbewust de hele dag door. Maar wat weet je over de herkomst van je stroom? En de invloeden ervan op het milieu en de toekomst van onze kinderen? In dit artikel leg ik uit wat het verschil is tussen de grijze en groene stroom en hoe jij een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de klimaatverandering.

Grijze stroom

De meeste mensen kennen de grijze stroom als de gewone stroom. Deze stroom is gemaakt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool en kernenergie. Twee grote nadelen van de grijze stroom zijn dat deze energiebronnen kunnen opraken en voor grote hoeveelheden CO2-uitstoot zorgen. De grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is schadelijk voor het milieu. CO2-uitstoot zorgt voor klimaatveranderingen waaronder de opwarming van de aarde en het broeikaseffect.

CO2-uitstoot door kerncentrale

Wat maakt de fossiele brandstoffen zo schadelijk voor het milieu?

Kernenergie levert radioactief afval op dat jarenlang in de lucht blijft hangen. Iets wat tot op de dag van vandaag niet goed opgeslagen kan worden en levensgevaarlijk is. Productie van deze kernenergie verhoogt het risico op nucleaire rampen en het maken van kernwapens dat een ontelbaar aantal mensen het leven kan kosten. De enige kerncentrale in Nederland staat in Zeeland en zal in 2033 definitief gesloten worden.

Steenkool is al jaren de goedkoopste brandstof maar zorgt voor het meest milieuonvriendelijke stroom. Dit komt door de hoge CO2-uitstoot en lucht vervuilende stoffen die vrijkomen en erg ongezond zijn. Denk hierbij aan kwik en fijnstof in de lucht. De meeste koolmijnen zijn dan ook gesloten voornamelijk vanwege de giftige gassen die vrij kwamen.

Aardgas (en aardolie) levert de groenste stroom van deze 3. Het gebruik van aardgas geeft minder CO2-uitstoot en minder luchtvervuilende stofjes zoals hierboven genoemd. En hoewel deze vorm van aardgas niet bepaald milieuvriendelijk is hebben we de komende jaren aardgas nog hard nodig. Men is er nog niet klaar voor om volledig van de duurzame energieopwekking afhankelijk te zijn. Daarnaast speelt aardgas als grondstof een grote rol in de productie van kunstmest. Echter raakt aardgas op. Dat betekent dat Nederland ongeveer 50 jaar de tijd heeft om de grijze energie volledig te vervangen voor duurzame energie.

Lees ook: Waarom vuurwerk afgeschaft zou moeten worden

zonnepanelen

Groene stroom

Het grote verschil tussen duurzame stroom en grijze stroom is de manier waarop het wordt opgewekt. Groene stroom komt voort uit duurzame bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Biomassa is organisch materiaal als suikerriet, hooi, palmolie en dierlijke vetten. Duurzame energie belast het milieu minder dan de grijze energie en is daarmee milieuvriendelijker. Daarnaast kunnen deze energiebronnen niet opraken.

Erkend groene stroom

Om elektriciteit als schone stroom te mogen verkopen heeft Europa groencertificaten in het leven geroepen. Wanneer een energieleverancier aan de strenge eisen voldoet, kan het een groencertificaat ontvangen. Certiq is de certificatenbank die bijhoudt hoeveel stroom er wordt verbruikt en verkocht. Dit zorgt ervoor dat schone stroom ook echt schone stroom is en dat energieleveranciers niet twee keer dezelfde stroom kunnen verkopen.

windmolen zorgt voor windenergie

Stroometiket

Wist je dat energieleveranciers verplicht zijn om per stroomcontract te vermelden hoe de stroom is opgewekt? Dit wordt een stroometiket genoemd. Hierop kan je exact zien hoeveel stroom er uit fossiele brandstoffen wordt gewonnen en hoeveel echt klimaatneutraal opgewekte elektriciteit is.

Groenste energieleveranciers van Nederland

Een voorbeeld van een groene energieleverancier in ons land is Greenchoice. De Consumentenbond heeft ze in de top 10 groenste energieleveranciers staan. De groene energie van Greenchoice is ook echt groen. Daarbij werken zij mee aan de overgang naar schone energievoorziening en motiveren ze anderen hetzelfde te doen. Dit doen ze bijvoorbeeld door op hun site, met versnel de vergroening, mensen te stimuleren energiebronnen in de buurt op te zoeken. Zo biedt dit bedrijf echt groene windenergie van Nederlandse bodem. Verder is Greenchoice heel transparant over de oorsprong van de energie en de tarieven. De Greenchoice app genaamd BOKS Slim leert je bewuster om te gaan met stroom en daarmee te besparen. Zo krijg je bijvoorbeeld inzicht in je verbruik per apparaatgroep.

Kortom, wil je bijdragen aan een schone energievoorziening? Stap dan over.

Conclusie

Vroeger wisten we niet beter. De laatste jaren zijn we ons steeds bewuster van de grote klimaatveranderingen en vooral de gevolgen ervan. Goed nieuws is dat we niet geheel machteloos hoeven toe te kijken hoe de Noordpool smelt en wij steeds vaker met extreme weersomstandigheden te maken hebben. Hoe meer huishoudens grijze stroom voor groene stroom vervangen, des te beter voor het milieu en dus voor iedereen.

Hoe groen is jouw stroom? 

biomassa als energiebron
PicsArt 09 05 06.47.52

 

Redactie

1 gedachte over “Groene stroom voor beginners | Wat is het en waarom is het zo belangrijk?”

Plaats een reactie