Thuis tafels oefenen | Maak leren leuk

Tafels leren is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Maar waarom eigenlijk? Om het kind op met name lange termijn te motiveren is het belangrijk uit te leggen wat tafels zijn en waarom ‘stampen’ zo belangrijk is. Weet jou kind dat en gaat het puur om automatiseren zelf, dan is het een kwestie van onze creatieve tips doornemen, wellicht een printer kopen en aan de slag gaan. Weet het kind dit niet, dan is dit het moment hem of haar uit leggen waarom hij iets uit zijn hoofd moet leren en wat hij op lange termijn ermee wint.

Het belang van kunnen vermenigvuldigen en delen

Over het algemeen worden tafels in groep 4 en 5 geleerd. Hoewel de volgorde per methode zal verschillen, starten de meeste scholen met de tafel van 1,10, 2 en 5. Daarna komen de tafels van 6, 7, 8, 9 en soms zelfs 11, 12, 25 en 100 aan bod. Eind groep 5 moeten de kinderen alle tafels (in ieder geval tafels 1 t/m 10) kunnen. In praktijk blijkt dat veel lastiger. De ene ouder kan het aanbod van Printabout inmiddels dromen. En de andere raakt gefrustreerd omdat het kind ongemotiveerd is de tafels te leren of gewoonweg niet kan onthouden wat je van hem vraagt.

Vermenigvuldigen is niets anders dan herhaald tellen. Delen is herhaald aftrekken. Met automatiseren wordt bedoeld dat je de tafels dusdanig in je geheugen hebt opgeslagen waardoor je nauwelijks hoeft na te denken over de antwoorden. Tafels automatiseren is van je eigen hoofd een rekenmachine maken. Voorbeeld: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 net als 6 x 3 = 18. Door te vermenigvuldigen krijg je te maken met tijdwinst. Waarom dit zo belangrijk is? Vermenigvuldigen en delen is een belangrijke rekenbasis waardoor je sneller kunt rekenen en de rest van je leven profijt van hebt. Dat geldt ook voor onze kroost. Door deze rekenvaardigheden eigen te maken profiteren ze er in ieder geval hun hele schoolcarrière van. In de bovenbouw en middelbare school volgen immers allerlei nieuwe uitdagingen op rekengebied wat de tafels goed kunnen cruciaal is. Wanneer je een lastige som moet uitrekenen en je beheerst de tafels goed, dan is er in de werkgeheugen nog voldoende ruimte om het lastige deel uit te rekenen. Anders is de uitdaging vele malen groter, kost uitrekenen meer tijd en neemt de kans op fouten maken toe.

Leer- en Tafelstrategieën

De een onthoud en leert het makkelijkst door te lezen, de ander door te schrijven, weer een ander door met zijn handen bezig te zijn of door te luisteren. Iedereen leert anders. Kans is realistisch groot dat jij nog niet goed weet hoe jouw kind leert. Of dat de leerwijze van jouw kind afwijkt van de strategie die van hem op school wordt verwacht. De juiste stekker in het stopcontact steken is heel belangrijk maar ook heel moeilijk. Zeker wanneer het kind klassikaal les krijgt zoals de meesten. Maak daarom gebruik van verschillende leer- en rekenstrategieën bij tafels oefenen. Door het visueel te maken, door te zingen, opschrijven, spelletjes te spelen, bewegen en bouwen leert en herhaalt het kind de tafels op verschillende wijze en onthoud deze makkelijker. Kies dus bij tafels oefenen niet voor een optie maar een combinatie van leerstrategieën. Later in dit artikel geven we concrete voorbeelden hiervan.

Motivatie op korte en lange termijn

Nu het kind begrijpt wat tafels zijn en waarom tafels leren en automatiseren zo belangrijk is, is motiveren ook effectiever. Door onze voorgaande tip over leerstrategieën combineren bijvoorbeeld. Door het kind telkens op een andere manier uit te dagen en van tafels oefenen een leuk spel te maken, blijft het stof beter hangen. Kortom de korte termijn motivatie helpt om de lange termijn doelen te bereiken. Denk hierbij ook aan stickers als beloning of een heuse tafeldiploma. Maak leren leuk door een creatieve aanpak te gebruiken waardoor de oefeningen met zin in plaats van tegenzin worden gemaakt. Laat het kind leren zonder bewust met tafels oefenen bezig te zijn. Oefen zonder de diepe zucht en rollende ogen. Leuke spelletjes, een positieve instelling, variatie en herhaling zijn the way to go.

Maak het simpel

In begin zal het waardevol zijn om een groep 4 kind de tafels eenvoudig uit te leggen of zo voor te leggen dat hij zelf het verband ziet. Voorbeeld: Sommige kinderen vinden 2 x 3 lastig uit te rekenen. Draai het om en reken 3 x 2 uit. Laat ze een simpelere kijk op de tafels zien. Je zoon rekent 5 x 2 snel uit maar vindt 4 x 5 lastig? Laat ze het gemak van verdubbelen zien. 5 x 2 = 10 5 x 4 = 20. 2 is immers de helft van 4. De meesten vinden het fantastisch om dit soort ‘trucjes’ te kennen waardoor automatiseren sneller gaat. Een ander voorbeeld: Je dochter vindt 4 x 3 lastig maar 3 x 3 rekent ze zo uit. Vraag haar 3 af te halen. Of juist erbij te tellen. Optellen, aftrekken, verdubbelen, halveren en omdraaien kun je voor alle tafels gebruiken. Maak het visueel door het te tekenen of blokjes/stiften/LEGO of mijn part lepels te gebruiken. Door het te zien slaat het kind bewust en onbewust zoveel meer op dan men denkt. Zeker wanneer ze visueel ingesteld zijn. Je kunt als ouder hier veel profijt uit halen. Door de keersommen te automatiseren wordt delen natuurlijk ook een eitje. Omdat het inzicht er grotendeels al is en omdat je dezelfde techniek kunt gebruiken bij vermenigvuldigen als bij delen om het verband eenvoudiger uit te leggen.

Spelenderwijs tafels oefenen

Los van het feit dat alleen doelbewust stampen nuttig is, vereist tafels oefenen nogal veel creativiteit van ouders. Het is immers iets wat je niet alleen op school leert maar ook thuis. Eens in de zoveel tijd een gratis download van een website in het zwart wit printen en sommen laten maken is natuurlijk niet echt motiverend en saai. Wij helpen je met een effectievere aanpak.

Je hebt je kind uitgelegd wat tafels zijn en het nut ervan op lange termijn (en hij/zij heeft dit ook echt begrepen). Je wilt dolgraag de verschillende strategieën uit dit artikel toepassen en de keer sommen eenvoudiger uitleggen maar het ontbreekt je aan creativiteit en ideeën het kind te motiveren en helpen met tafels automatiseren. Met deze tips kom je wel uit de voeten.

Tafelbingo

Je noemt de sommen op en je zoon of dochter moet de goede antwoorden aankruisen.

Tafeldomino

Verbind de sommen met de juiste antwoorden.

Tafelmemory

Op het ene kaartje staat de som en op de andere het antwoord. Dit kun je ook heel goed spelen met een vel papier en een beker bijvoorbeeld.

De tafels oefenen met klei

Laat het kind het antwoord op de som kleien.

Tafels oefenen met LEGO

Maak een som en laat het kind deze met LEGO uitrekenen. Of leg een som met LEGO neer en laat het kind de bijhorende som opschrijven en uitrekenen.

Rekenkleurplaat Tafels

Kleur de kleurplaat in door de keersommen op te lossen.

Zing de tafelliedjes

Maak van tafels oefenen een feestje en zing en dans met tafelliedjes.

Tafels flitsen

Oefen het tempo door de tafels te flitsen.

Bewegend leren rekenen

Oefeningen als de tafels van 3 joggen of rekenspeurtocht, springend de tafel van 6 oefenen, op de trampoline, binnen en buiten.

Vind meer concrete tips, ideeën, leuke werkbladen, interessante oefeningen, vrolijke liedjes en juiste spelletjes op mijn Pinterest bord TAFELS OEFENEN.

Thuis tafels leren tips, motivatie en creatieve ideeen MamaPlaneet.nl
Online Magazine voor Moeders MamaPlaneet logo

Sandra

Plaats een reactie